GDPR
General Date Protection Regulation
Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
1.Rekisterinpitäjä Kauneus-ja Hiuspiste GLOW
Kosmetologipalvelu Noora Heino
Lundinkatu 18,06100 PORVOO
2328682-2
0407735720
noora@kauneusglow.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Noora Tirkkonen p.0400203061

3. Rekisterin nimi
Kauneus Glow asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin henkilötietoja käytetään Kauneus-ja Hiuspiste GLOW:n kauneushoitolan asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden
takaamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä on seuraavat asiakastiedot:
– asiakkaan nimi, syntymävuosi ja yhteystiedot
– ihosairaudet ja muut terveystiedot tarvittaessa, joilla voi olla vaikutusta hoitomenetelmiin.
– annetut hoidot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään haastattelemalla asiakasta ja tiedot kerätään sähköiseen asiakasrekisteri- ohjelmaan tai/ja konsultointilomakkeeseen. Internet ajanvarauksen yhteydessä asiakas tallentaa itse tietonsa järjestelmään.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen mutta koska haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, toivomme että asiakas antaa vähintään yhteystiedot käyttöömme.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on pääsy vain Kauneus-ja Hiuspiste GLOW:n henkilökunnalla. Rekisteritietoja käsitellään henkilötieto- lain vaatimalla huolellisuudella. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella ja aineisto on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ainoastaan Kauneus-ja Hiuspiste GLOW:n henkilökunnan hallussa.

Manuaalista asiakasrekisteriä säilytetään lukitussa tilassa ja siihen on pääsy vain Kauneus-ja Hiuspiste GLOW:n henkilökunnalla.

Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleissa luottamuksellisissa asioissa.

10. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen
yhteydessä Kauneus-ja Hiuspiste GLOW:ssa. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä Kauneus-ja Hiuspiste GLOW:ssa. Rekisteröidyn henkilölisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakasrekisteriä voidaan käyttää Kauneus- ja Hiuspiste GLOW:n markkinointiin asiakkaille.

Markkinointi tarkoittaa 1-5 kertaa vuodessa lähetettävää tiedotetta erilaisista tapahtumapäivistä tms.

Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta.

Asiakkaille on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.